We Started Cooking For The Party Four Hours Ago

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

1)We started cooking for the các buổi party four hours ago.

Bạn đang xem: We started cooking for the party four hours ago

-We have............................................................

2)He lost his money because he wasn't careful.

-If.......................................................................

3)John Speke failed lớn find the source of the River Nile.

-John Speke didn't..............................................

4)The garage is going khổng lồ repair the oto for us next week.

-We are...............................................................

5)''Have you ever read Harry Porter, John?'' Mary asked.

-Mary asked John...............................................


Lớp 9Tiếng anhLuyện tập tổng đúng theo
2
0
*

1. We have been cooking for the các buổi tiệc nhỏ for four hours.

2. If he had been careful, he wouldn"t have lost his money.

3. John Speke didn"t succeed in finding the source of the River Nile.

4. We are going to have the oto repaired next week.

5. Mary asked John if he had ever read Harry Porter.


Đúng 0
Bình luận (1)
*

1)We started cooking for the party four hours ago.-We have been cooking for the buổi tiệc ngọt for 4 hoursStarted lớn V / Ving = have/has been P22)He lost his money because he wasn"t careful.-If He had been careful, he wouldnt have lost hí moneyCDK 33)John Speke failed khổng lồ find the source of the River Nile.-John Speke didn"t succeed in finding the....Succeed in Ving4)The garage is going khổng lồ repair the car for us next week.-We are going lớn have the garage repair the car for us next weekHave sb V = have st p25)""Have you ever read Harry Porter, John?"" Mary asked.-Mary asked John whether he had ever read HP.


Đúng 0

Bình luận (1)
Các câu hỏi tương tự
*

+John+asked+41.+The+students+have+discussed+that+topic+since+last+week.+-+>+That+topic+42.+They+began+working+for+that+company+two+years+ago...">

I)

40. John said to lớn Mary: "Do you lượt thích this movie?" 

-> John asked

41. The students have discussed that topic since last week.

- > That topic

42. They began working for that company two years ago. 

->They have

II)

43. We/ bel close friends/ since/ we/ young.

->

44. Do/ moning exercises/ everyday/ good/ your health.

->


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
1
0
1.“You’d better not lend that man any more money, Mary” said John.A. John advised Mary not to lend that man any more money.B. John advised Mary khổng lồ lend that man any more money.C. John advised Mary not khổng lồ borrow that man any more money.D. John advised Mary khổng lồ borrow that man any more money.2.Let’s put garbage bins around the school yard.A. She told me put garbage bins around the school yard. B. Garbage bins should put around the school yard.C. Garbage bins are put around the school...
Đọc tiếp

1.“You’d better not lend that man any more money, Mary” said John.

A. John advised Mary not to lend that man any more money.

B. John advised Mary to lớn lend that man any more money.

C. John advised Mary not to lớn borrow that man any more money.

D. John advised Mary to borrow that man any more money.

Xem thêm: Hai Thửa Ruộng Thu Hoạch Được Tất Cả 3 Tấn 5 Tạ Thóc, Hai Thửa Ruộng Thu Hoạch Được 3 Tấn 5 Tạ

2.Let’s put garbage bins around the school yard.

A. She told me put garbage bins around the school yard. B. Garbage bins should put around the school yard.

C. Garbage bins are put around the school yard. D. I suggest putting garbage bins around the school yard.

3.“Would you lượt thích to come to my house for lunch?” she said to lớn me.

A. She asked me to come to lớn her house for lunch. B. She invited me lớn come khổng lồ her house for lunch.

C. She told me lớn come lớn my house for lunch. D. She invited me to come to lớn my house for lunch.

4. She started learning English two years ago.

A. She has not learnt English before. B. She has started learning English for two years.

C. She has learnt English for two years. D. She has learnt English since two years.

5.My uncle gave up smoking two months ago.

A. My uncle hasn’t smoked for two months. B. The last time my uncle has smoked was two months ago.

C. My uncle hasn’t smoked two months ago. D. My uncle last gave up smoking two months ago.

6. They have worked for this company for five years.

A. They began working for this company five years ago.

B. They haven’t worked for this company for five years.

C. It is five years since they have worked for this company

D. It is the first time they have worked for this company.

7. He last visited the Temple of Literature three months ago.

A. He hasn’t visited the Temple of Literature for three months.

B. He hasn’t visited the Temple of Literature since three months.

C. He didn’t visit the Temple of Literature for three months.

D. His visit lớn the Temple of Literature lasted three months.

8. Nobody has ever treated me with such kindness.

A. I have never been treated with such kindness. B. I haven’t treated with such kindness.

Xem thêm: Người Đoàn Viên Là Gì? Vai Trò, Trách Nhiệm Vụ Của Đoàn Viên Là Gì?

C. Have never I treated with such kindness. D. I have ever been treated with such kindness.